SES VE KAYIT STÜDYOLARI

Ses ve Kayıt stüdyolarında profesyonel sonuç alınabilmesi için iki ayrı konuya önem göstermek gerekmektedir. Bu iki konu ses yalıtımı ve akustik düzenlemedir. Birbiriyle fazla alakası olmayan konu çokça karıştırılmaktadır. Ses yalıtımı iki ortam arasındaki sesin geçmesiyle alakalıdır. Akustik düzenleme ise mekan içindeki sesin doğru duyulmasını sağlamak için yapılan düzenlemeleri kapsamaktadır.

Ses ile profesyonel olarak uğraşanlarının işini doğru yapabilmesi için öncelikle iyi yalıtımlı mekana ihtiyacı olmalıdır. Her ne kadar müstakil binalarda komşularla ilgili problem olmasa da dışarıdan çalışma ortama girebilecek sesleri yapılan işi etkileyebilir. Bu nedenle müstakil yerlerde dahi kapsamlı olmasa da dışarıdan gelebilecek gürültüye karşı yalıtım yapılmalıdır.

Kayıt mekanları içeren stüdyolarına da ayrıca kumanda odası ile kayıt odası arasında ses alışverişini kesmek gerekmektedir. Özellikle hassas mikrofonlarla yapılan kayıtlarında dışarıdan girebilecek seslere karşın önlem alınmalıdır.

Ses yalıtımı sağlandıktan sonra yapılması gereken ikinci bir iş ise mekanın akustik düzenlenmesini yapmaktır. Genellikle akustik düzenleme içermeyen mekanlarda yapılan işler elektronik aletlerinin kalitesizlikten kaynaklandığı düşünüldüğünden sürekli daha iyisi daha pahalısı alınmaya çalışılmaktadır. Ancak akustik düzenlemesi yapılmadığından dolayı elektronik aletlerinin performansı alınamadığından işin kalitesi düşmektedir. Bu nedenle mekanlarının akustik düzenlenmesi kullanılan elektronik aletlerinin kalitesi kadar önemlidir.

Lava Akustik tarafından tasarlanan ergonomik paneller sayesinde mekanlarının akustik düzenlemesi yapmak oldukça kolaydır.