Blog

Blog

Akustik paneller, oda içinde oluşan farklı boydaki ( bass – tiz ) ses dalgalarının duvar yüzeylerinden yansıyarak kesişmelerinde oluşan ses bozukluklarının kaldırılması için kullanılır. Örnek olarak 100 hz boyundaki bir ses dalgası kullanıcıya hem direk ulaşır hem de tavan/zemin ve iki yan ve arka duvardan çarparak ulaşır.

Blog

Bina performansını, iç ortamda kullanıcı konforunun düzeyine bağlı değerlendirmek söz konusu olduğunda, ortam sıcaklığı, hava kalitesi, aydınlık düzeyi, gürültü ve ses de­netimi ana belirleyiciler olarak gösterilebilir. Gürültü ve ses denetimi, akustik biliminin konusudur. Başka bir değişle akustik, sesin oluşumu, kontrolü, iletimi, karşılanması...