Blog

Akustik düzenlemede dikkat edilmesi gereken hususlarından en önemli olanları; mekanın fiziksel yapısı, mekanın hangi amaca hizmet edeceği ve kullanılan ekipmandır. En çok akustik düzenleme gerektiren yerler, ses kayıt ve stüdyolar, özel ev sinema odaları, hi-fi odaları, müzik odası ve derslikleri, konferans ve toplantı odası, restaurantlardır. Ayrıca sanayi alanlarında ses düşürmeye yönelik akustik düzenleme yapılarak fazla sesin oluşmasının engellenmesi mümkündür.

Evlerde farklı kullanımlara ayrılan yerlerde hobi veya eğitim amaçlı faaliyetler yapıldığında genellikle yankı probleminden kaynaklanan akustik sorunlar oluşmaktadır. Bu sorunlar fazla bütçe harcamadan mekanları maksimum yutucu eşyalarla donatılarak giderilebilir. Halı, koltuk ve perde gibi eşyalar ile her ne kadar profesyonel olmasada akustik düzenlemeye yardımcı olunabilir. Ancak odanın ebatlarından dolayı farklı frekanstaki ses dalgalarının kesişmesinden kaynaklanan akustik sorunları gidermek için daha profesyonel akustik paneller kullanmanız gerekmektedir. Lava Akustiğin üretmiş olduğu paneller farklı frekanstaki sorunları çözmeye yönelik olarak geliştirilmiştir.

Aşağıda bulunan linkten oda ebatları girerek hangi frekanslarda ve hangi bölgelerde oluşacak sorunları tespit edebilirsiniz. Böylece Lava Akustiğin üretmiş olduğu panel özellikleri de göz önünde bulundurarak panel yerleşimlerini kendiniz de yapabilirsiniz.

www.acoustic.ua

Ses yalıtım uygulamaları ses kayıt stüdyoları, sanayi ve üretim alanlarında olduğu gibi son yıllarda evlerde de önem kazanmıştır. Özellikle depreme dayanıklı evlerin yapılmasından sonra beton kalitesinde ve demir oranında artış darbe kaynaklı sesin geçişlerini kolaylaştırmış, duvarların hafiflenmesi ile duvarlar arasında hava doğuşumlu seslerinin geçişini de ayrıca arttırmıştır. Özellikle deprem sonrası yapılan binaların çoğunda ses yalıtım problemi yaşanmaktadır. Sonradan yapılan ses izolasyon uygulamaları bazı durumlarda çok fazla etki gösterebildiği gibi bazı durumlarda istenilen düzeyde performans alınamamaktadır. Bunun nedeni bazı uygulamaların inşaat aşamasında yapılması gerektiğinden bazı durumlarda da malzeme kalitesizliğinden kaynaklanmaktadır. Piyasada bulunan geleneksel ses izolasyon malzemelerin varlığı kadar profesyonel çözümler sunan kompozit yeni nesil yalıtım malzemeleri de mevcuttur. Lava Akustik’in geliştirmiş olduğu “Lavapan” ürünü de kompozit bir ürün olmakla birlikte ses yalıtımında oldukça etkili ve sonuca yönelik bir izolasyon malzemesidir.

Ses yalıtım ürünleri sesi geçirmemeye ve sesi yutmaya yönelik üretilmektedir. Tek malzeme içeren ürünler sesi ya kesmeye çalışmaktadır ya da sesi yutmak üzerine geliştirtmiştir. Ancak ses yalıtımı çok karmaşık bir olaydır tek bir ürüne güvenilerek yapılan izolasyon uygulamalarından genellikle sonuç alınamamaktadır. Ses yalıtım uygulaması bir bütün olarak ele alınmalıdır. Malzeme kadar uygulamanın doğru yapılması ve kullanılan malzemelerinin doğru yerlerde uygulanması son derece sonucu etkilemektedir. Bu nedenle uygulama öncesi danışmanlık alınmalı veya doğru bilgiler ışığında uygulamalara girişilmelidir. İnternette bulunan çoğu bilgi test edilmemiş ve doğruluğuyla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Danışmanlık alacağınız firmanın uygulamalarını inceleyin örneklere bakın, referanslarına ulaşarak firma hakkında bilgi almaya çalışın.

Lava Akustik olarak yüzlerce ses yalıtım uygulamasını profesyonel, hızlı ve ekonomik bir şekilde teslim etmiştir. Onlarca kurumsal şirketle çalışmış olduğu gibi bireysel müşteriyle tek tek detaylı bir şekilde ilgilenmiş sorunları doğru tespit etmiş ve zamanında sorunları çözmüştür.

Ses yalıtımda iyi sonuca ulaşmak, problemi doğru tespit etmekten geçtiğini bilen Lava Akustik bu ilkeden hiçbir zaman ödün vermemiş projelerinde bulunan tüm sorunları doğru tespit etmiştir.

Blog